Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Faustyny w Helenowie

Kontakt

Ks. Marek Gradziński

Adres:
Boryny 8, 05-200 Helenów 

     (poczta: 05-200 Wołomin)

tel.:  665 405 100

 

faustynahelenow@gmail.com

 

REGON: 012650361
NIP: 125-091-04-65

O odpustach...

Odpust - w teologii katolickiej pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy, jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan.

Pojęcie odpustu ściśle związane jest z pojęciami dotyczącymi prawa rządzenia w Kościele i związanym z tym "prawem kluczy" oraz z wiarą w wymianę darów pomiędzy żyjącymi i umarłymi, tzn. świętych obcowanie. W przeciwieństwie do sakramentów, które są łaską i wprowadzają w stan łaski, a także są niezależne od zasług, odpusty są skutkiem zadośćuczynienia.

Jedynym dysponentem odpustów w Kościele jest papież. Tylko on może określać warunki jego uzyskania, lub delegować swą władzę w tej materii innym. Delegacja ta nie może być przekazywana dalej, chyba, że ze zgodą papieża.

Starający się o odpust może go uzyskać dla siebie lub dla zmarłego. Nie można uzyskać odpustu dla innego żyjącego. Nie można też uzyskać więcej niż jeden odpust zupełny dziennie.

Odpust uzyskuje się poprzez spełnienie odpowiednich warunków i wykonanie przypisanych odpustowi czynności. Warunkami koniecznymi i wspólnymi dla wszystkich odpustów są:

 1. bycie ochrzczonym i nieekskomunikowanym

 2. bycie w stanie łaski uświęcającej

 3. posiadanie szczerej intencji uzyskania odpustu

 4. wykonanie w określonym czasie i w określonej formie czynności związanych z odpustem

 5. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby lekkiego

Czynności związane z odpustem mogą być różnorakie. Mogą to być określone modlitwy, określone dobre uczynki lub określone praktyki religijne. Czynności te mogą być ponadto związane z określonym miejscem lub z określonym czasem. Za przykładowe czynności warunkujące uzyskanie odpustu mogą posłużyć:

 • przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożny udział w tej ceremonii

 • pobożne nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik większych i odmówienie tam Ojcze nasz oraz wyznania wiary

 • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych - odpust ten może być ofiarowany tylko za zmarłych

 • pobożne przyjęcie, choćby przez transmisję medialną, błogosławieństwa Urbi et Orbi

 •  pobożne nawiedzenie kościoła w dniu jego konsekracji i odmówienie tam Ojcze nasz oraz wyznania wiary

 • uczestniczenie w nabożeństwie Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali w czasie Wielkiego Postu

Podstawowe zasady dotyczące uzyskiwania odpustów zawarte są w prawie kanonicznym. Nad właściwym sprawowaniem odpustów czuwa w Kościele trybunał Penitencjarii Apostolskiej, który publikuje również Enchiridion Indulgentiarum, będący swoistym katalogiem odpustów. Ostatnie, czwarte wydanie Enchiridionu ukazało się w lipcu 1999 i związane było z Wielkim Jubileuszem Roku 2000.

To, co ważne, łaska Odpustu jest związana z pragnieniem uzyskania odpustu, ale jednoczesnie, to Dar od Pana Boga - tu njie ma mzadnego "automatyzmu" - w praktyce, nie wiemy, czy odpust uzyskaliśmy, czy też nie.

 

por.:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpust

Msze święte

Niedziela:  9.00,  11.00  i  18.00.

 

W tygodniu:

Poniedziałek, Środa - Sobota: 18.00
Wtorek: 7.00    

(miesiące: V-VI-X-XI - godz.18.00)

 

Nabożeństwa:

* majowe i czerwcowe: po Mszy Świętej wieczornej;

* październikowe: godz.17.15.

 

Zapraszam do konfesjonału przed Mszami Świetymi,

a w środy od 17.00.

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA:

Poniedziałek, Czwartek i Piątek: godz. 17.00 - 17.30;

 

We wtorki – po Mszy porannej (do godz.8.30); 

V-VI, XI: godz. 17.00 - 17.30

 

We Środę - po Mszy Św. wieczornej (do godz. 19.30).

 

I-szy Piątek miesiąca: NIECZYNNA!

Budowa kościoła

Nr konta Parafii Św. Faustyny w Helenowie:

71 1240 6335 1111 0000 5134 6612